“Qonşu qonşu olsa, kor qız ərə gedər”

Bu həftə “Atalar deyir ki” verilişində “”Qonşu yaxşı qonşu olsa, kor qız ərə gedər”” atalar sözü müzakirə edildi. Efir müddətində …

“Gözəllik ondur, doqquzu dondur”

Bu həftə “Atalar deyir ki” verilişində “”Gözəllik ondur, doqquzu dondur”” atalar sözü müzakirə edildi. Efir müddətində dinləyici şərhləri, maraqlı məlumatlar …

“Dalaşanda barışmağa üz saxla”

Bu həftə “Atalar deyir ki” verilişində “Dalaşanda barışmağa üz saxla” atalar sözü müzakirə edildi. Efir müddətində dinləyici şərhləri, maraqlı məlumatlar …

“Ayağını yorğanına görə uzat”

Bu həftə “Atalar deyir ki” verilişində “Ayağını yorğanına görə uzat” atalar sözü müzakirə edildi. Efir müddətində dinləyici şərhləri, maraqlı məlumatlar …

“Bir ağızdan çıxar, min ağıza yayılar”

Bu həftə “Atalar deyir ki” verilişində “Bir ağızdan çıxar, min ağıza yayılar” atalar sözü müzakirə edildi. Efir müddətində dinləyici şərhləri, …

“Özgə atına minən tez düşər”

Bu həftə “Atalar deyir ki” verilişində “Özgə atına minən tez düşər” atalar sözü müzakirə edildi. Efir müddətində dinləyici şərhləri, maraqlı …

“Çox oxuyan deyil, çox gəzən çox bilər”

Bu həftə “Atalar deyir ki” verilişində “Çox oxuyan deyil, çox gəzən çox bilər” atalar sözü müzakirə edildi. Efir müddətində dinləyici …

“Dost gəlişi bayram olar”

Bu həftə “Atalar deyir ki” verilişində “Dost gəlişi bayram olar” atalar sözü müzakirə edildi. Efir müddətində dinləyici şərhləri, maraqlı məlumatlar …

“Aslanın erkəyi və dişisi olmaz”

Bu həftə “Atalar deyir ki” verilişində “Aslanın erkəyi və dişisi olmaz” atalar sözü müzakirə edildi. Efir müddətində dinləyici şərhləri, maraqlı …

“Ot kökü üstə bitər”

Bu həftə “Atalar deyir ki” verilişində “Ot kökü üstə bitər” atalar sözü müzakirə edildi. Efir müddətində dinləyici şərhləri, maraqlı məlumatlar …

“Uşaq ağlaya ağlaya böyüyər”

Bu həftə “Atalar deyir ki” verilişində “Uşaq ağlaya ağlaya böyüyər” atalar sözü müzakirə edildi. Efir müddətində dinləyici şərhləri, maraqlı məlumatlar …