Həvəs peşəkarlığa çevriləndə…

Hər bir əl işi fərqli və özünəməxsusdur. Sahibindən diqqət, yaradıcılıq və vaxt tələb edən bu sənət nümunələrinin ərsəyə gəlməsində səbr …

Çoşğunluq və ehtirasın rəqsi

Coşqunluq və ehtirası ilə dünyada tanınan Latın Amerika rəqsləri 1500 il əvvəl Afrikada yaranıb. Özündə sənət, idman və musiqini birləşdirən …

Şərqin gözəllik simvolu- Mehendi

Qədim Şərq incəsənətində bədənə xına ilə naxış çəkilməsi mehendi adlanır. İlk dəfə mehendi  Misirdə yaransa da, bu gün daha çox …