Qədim Alban tayfalarının yadigarı – İngiloylar

İngiloylar–əsasən Azərbaycanın Qax və Zaqatala rayonları ərazisində yaşayan gürcülərin subetnik qrupu. I Şah Abbasın dövründə müsəlmanlığı qəbul ediblər. Etnik, psixoloji, mədəniyyət və bir sıra bu kimi cəhətlərinə görə azərbaycanlılarla qohumluq əlaqələrinə …

Azərbaycan professional vokal sənətinin Bülbülü

Azərbaycan professional vokal sənətinin banisi, Murtuza Məmmədov   22 iyun 1897-ci ildə Şuşa yaxınlığında, hazırda Xankəndinin cənub ərazisi olan Xanbağı adlanan yerdə anadan olur. Səhnə fəaliyyətinə 1916-cı ildən başlayan …

Sak düzünün qədim şəhəri

Zaqatala rayonu Azərbaycan Respublikasının şimal-qərbində, Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub yamacları Qanıx-Əyriçay vadisində yerləşir. Cənubdan Gürcüstan Respublikası, şimaldan Dağıstan Respublikası, …

Müsəlman şərqinin ilk opera yaradıcısı

Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin və milli operasının banisi Üzeyir Hacıbəyov 1885-ci il 18 sentyabrda Ağcabədidə anadan olur. Kənd mirzəsi ailəsində …

Balakən mətbəxinin “Günəş”i

Azərbaycan mədəniyətinin bir hissəsi də zəngin mətbəxidir. Nəinki ümumi Azərbaycanın mətbəxi, hətta Azərbaycanın hər bölgəsinin, hər rayonunun özünəməxsus mətbəxi mövcuddur. …

Balakənlilərin sığınacağı – Pəri qala

Dəniz səviyyəsindən 300 metr yüksəklikdə  olan Balakən rayonu respublikanın şimal – qərb qurtaracağında yerləşir. Bütün tarixi mənbələrdə Albaniyanın İberiya ilə …

Mülayim insan, mülayim aktyor Telman Adıgözəlov

Baləkəndə dünyaya göz açan sənətkarlardan biri aktyor Telman Adıgözəlovdur. Aktyor 1953-cü il iyulun 17-də anadan olub. Telman Adıgözəlov 1975-ci ildə Mədəniyyət və …