00:00 – 01:00 ————– “Amerikadan
01:00 – 12:00 ————– “Jazz Time
12:00 – 12:45 ————– “Günün içindən
12:45 – 16:15 ————– “Jazz Time
16:15 – 17:00 ————– “Günün içindən
17:00 – 00:00 ————– “Jazz Time

00:00 – 01:00 ————– “Amerikadan
01:00 – 12:00 ————– “Jazz Time
12:00 – 12:45 ————– “Günün içindən
12:45 – 16:15 ————– “Jazz Time
16:15 – 17:00 ————– “Günün içindən
17:00 – 00:00 ————– “Jazz Time

00:00 – 01:00 ————– “Amerikadan
01:00 – 12:00 ————– “Jazz Time
12:00 – 12:45 ————– “Günün içindən
12:45 – 16:15 ————– “Jazz Time
16:15 – 17:00 ————– “Günün içindən
17:00 – 00:00 ————– “Jazz Time

00:00 – 01:00 ————– “Amerikadan
01:00 – 12:00 ————– “Jazz Time
12:00 – 12:45 ————– “Günün içindən
12:45 – 16:15 ————– “Jazz Time
16:15 – 17:00 ————– “Günün içindən
17:00 – 00:00 ————– “Jazz Time

00:00 – 01:00 ————– “Amerikadan
01:00 – 10:00 ————– “Jazz Time
10:00 – 10:45 ————– “Dinamit Səhər
10:45 – 12:00 ————– “Jazz Time
12:00 – 12:30 ————– “Ahəng
12:30 – 16:00 ————– “Jazz Time
16:00 – 16:30 ————– “İcmal
16:30 – 00:00 ————– “Jazz Time

00:00 – 01:00 ————– “Amerikadan
01:00 – 11:00 ————– “Jazz Time
11:00 – 11:45 ————– “Brunch Time
11:45 – 12:00 ————– “Jazz Time
12:00 – 12:30 ————– “Radio Kitab
12:30 – 21:00 ————– “Jazz Time
21:00 – 22:00 ————– “Retro Saatı
22:00 – 00:00 ————– “Jazz Time

00:00 – 01:00 ————– “Amerikadan
01:00 – 12:00 ————– “Jazz Time
12:00 – 12:45 ————– “Günün içindən
12:45 – 16:15 ————– “Jazz Time
16:15 – 17:00 ————– “Günün içindən
17:00 – 00:00 ————– “Jazz Time